ศูนย์การสอน

การเพิ่มขนาด DVD / BD

  • Blu-ray เป็น 4K UHD Disc AI Upscaling Solution ในปี 2020

    การลดอัตราการสุ่มสัญญาณ 4k หมายถึงการยกระดับความละเอียด 1080p เป็น 4K สิ่งนี้สามารถทำได้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณมี 4K Upscaling TV ที่ดีที่สุดหรือโซลูชันการอัปสเกลเลอร์ 4K

    2020-10-12 04:32:42

  • สุดยอดโซลูชันการเพิ่มขนาด DVD เป็น Blu-ray AI ในปี 2020

    เป็นไปได้อย่างมากที่จะ Upscale DVD เป็น Blu-ray โดยไม่สูญเสียสิ่งที่คุณต้องการคือโซลูชันการลดขนาด DVD เป็น Blu-ray ระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI จาก DVDFab

    2020-10-12 04:32:32

ดูเพิ่มเติม