ข้อกำหนดการใช้งานจะมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้หรือเบราว์เซอร์ทั้งหมดที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้ DVDBlurayRipper.Net ("DVDBlurayRipper") ให้สิทธิ์คุณในการเข้าถึงและดาวน์โหลดเนื้อหาซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงซอฟต์แวร์ไฟล์รูปภาพหรือข่าวประชาสัมพันธ์จากไซต์สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของคุณและไม่ใช่เชิงพาณิชย์โดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะรักษาลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ประกาศที่แนบมากับวัสดุต้นฉบับหรือสำเนาของวัสดุใด ๆ ห้ามใช้การดาวน์โหลดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะจุดสิ้นสุดทางการค้าหรือวัตถุประสงค์อื่นใดในเว็บไซต์อื่นสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์เครือข่ายหรือสื่อบนเครื่องบินห้ามใช้เอกสารทุกฉบับใน ไซต์มีลิขสิทธิ์การใช้วัสดุการจัดวางและการออกแบบหน้าเว็บโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายเครื่องหมายการค้าหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับพฤติกรรมการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ DVDBlurayRipper มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการแก้ไขตามกฎหมายและเป็นธรรม .

 

1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 

สำหรับเนื้อหาและข้อมูลที่ครอบคลุมบนเว็บไซต์ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อความรูปภาพมุมมองบทวิจารณ์หน้าเว็บหรือลิงค์ DVDBlurayRipper ไม่รับประกันความถูกต้องความสมบูรณ์ความเพียงพอและความน่าเชื่อถือของวัสดุและเนื้อหาดังกล่าว แม้ว่าจะพยายามจัดหาวัสดุและข้อมูลที่ถูกต้องบนเว็บไซต์ก็ตาม เนื้อหาใด ๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้มาจากการใช้งานไซต์จะกระทำขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเองและคุณต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการติดไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญเสียข้อมูลอันเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดวัสดุดังกล่าวหรือการใช้งานไซต์ . DVDBlurayRipper ขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการละเว้นเนื้อหาบนเว็บไซต์อย่างแน่นอนและการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายสำหรับวัสดุและข้อมูลซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเจ้าของการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามคุณภาพและ ไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ DVDBlurayRipper อาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือนใด ๆ โปรดไปที่ไซต์เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

 

DVDBlurayRipper กล่าวถึงผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันที่จัดหาโดย บริษัท อื่นที่ไม่ใช่ DVDBlurayRipper ในไซต์เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นและการกล่าวถึงดังกล่าวไม่ได้หมายถึงการรับรู้ DVDBlurayRipper หรือการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันดังกล่าว

 

2. การใช้ซอฟต์แวร์

 

ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่สามารถดาวน์โหลดหรือใช้จากไซต์นี้เป็นงานลิขสิทธิ์ของ DVDBlurayRipper การใช้ซอฟต์แวร์อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซึ่งมาพร้อมกับหรือรวมอยู่ในแพ็คเกจซอฟต์แวร์หรือข้อตกลงใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งลงนามโดยและระหว่างคุณและ DVDBlurayRipper (\ "ข้อตกลงใบอนุญาต\ ") คุณต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานดังกล่าวก่อนที่คุณจะใช้ซอฟต์แวร์การใช้งานการทำซ้ำหรือการแจกจ่ายซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานถือเป็นสิ่งต้องห้ามโดยปริยาย

 

ซอฟต์แวร์ได้รับการรับประกันหากเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานเท่านั้น ยกเว้นตามที่รับประกันไว้ในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน DVDBlurayRipper ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยของความสามารถในการขายความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะชื่อหรือการไม่ละเมิดสิทธิ

 

3. ข้อเสนอแนะ

 

ความคิดเห็นหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งไปยัง DVDBlurayRipper รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อเสนอแนะเช่นคำถามความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เว็บไซต์นี้หรือผลิตภัณฑ์โปรแกรมหรือบริการอื่น ๆ ของ DVDBlurayRipper (\ "คำติชม \") จะต้อง ถือว่าไม่เป็นความลับ DVDBlurayRipper จะไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ เกี่ยวกับคำติชมดังกล่าวและจะมีอิสระในการทำซ้ำใช้เปิดเผยจัดแสดงแสดงแปลงร่างสร้างผลงานลอกเลียนแบบและแจกจ่ายคำติชมให้กับผู้อื่นโดยไม่มีข้อ จำกัด และสามารถใช้แนวคิดใด ๆ ได้อย่างอิสระ แนวคิดความรู้หรือเทคนิคที่มีอยู่ในคำติชมดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการพัฒนาการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีข้อเสนอแนะดังกล่าว

 

4. คำชี้แจงลิขสิทธิ์

 

วัสดุผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่ครอบคลุมบนไซต์จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ DVDBlurayRipper เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหมดเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก DVDBlurayRipper เนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์จะไม่ถูกคัดลอกแจกจ่ายถ่ายสำเนาเล่นเชื่อมโยงหรือส่งด้วยซูเปอร์ลิงค์หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นใดโดยบุคคลใด ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ เว้นแต่จะดาวน์โหลดหรือพิมพ์เป็นอย่างอื่น การใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และส่วนบุคคล โลโก้เครื่องหมายการค้าส่วนหัวของหน้ารูปภาพหน้าจอเริ่มต้นและกราฟิกทั้งหมดที่แสดงบนไซต์นี้เป็นเครื่องหมายบริการและ / หรือชุดค้าของ DVDBlurayRipper ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนในที่นี้เครื่องหมายใด ๆ ไม่ได้รับอนุญาตให้หมุนเวียนในรูปแบบใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด ๆ โดยบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ

 

5. ทั่วไป

 

DVDBlurayRipper สามารถแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมและคุณควรไปที่หน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดล่าสุดเนื่องจากข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ DVDBlurayRipper และมีผลผูกพันกับการใช้งานไซต์นี้ของคุณแทนที่ก่อนหน้านี้ ข้อตกลงระหว่างคุณและ DVDBlurayRipper ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์นี้ของคุณ หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดถูกถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายกฎคำสั่งหรือข้อบังคับของรัฐบาลใด ๆ ความเป็นโมฆะดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่นใดของข้อกำหนด ในการเข้าถึงไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะปกป้องชดใช้และถือ DVDBlurayRipper บริษัท ในเครือและเจ้าหน้าที่กรรมการตัวแทนและพนักงานของพวกเขาโดยไม่เป็นอันตรายจากการเรียกร้องการสูญเสียความเสียหายหนี้สินค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมดรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณการใช้งานไซต์หรือการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ

 

6. ข้อมูลการติดต่อ

 

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือคำถามอื่น ๆ โปรดติดต่อ DVDBlurayRipper ที่หน้าติดต่อเราบนเว็บไซต์