Användarvillkoren ska tillämpas på alla användare eller webbläsare som besöker denna webbplats. DVDBlurayRipper.Net ("DVDBlurayRipper") ger dig rätten att få tillgång till och ladda ner material, inklusive men inte begränsat till programvaran, filerna, bilderna eller pressmeddelandena, från webbplatsen enbart för din individuella och icke-kommersiella användning under förutsättning att du behåller upphovsrätten och annan äganderätt meddelanden som bifogas originalmaterialet eller kopior av materialet. All användning av nedladdningen för offentliga distributioner, kommersiella ändamål eller andra ändamål av något slag på annan webbplats, nätverksansluten datormiljö eller plan media är förbjuden. Alla utgåvor av materialet på webbplatsen är upphovsrättsskyddad. All obehörig användning av material, webbsidans layout och design kan bryta mot upphovsrättslagen, varumärkeslagstiftningen eller andra relevanta lagar. När det gäller uppförande av brott mot bestämmelserna har DVDBlurayRipper rätt att vidta rättsliga och rättvisa åtgärder .

 

1. Ansvarsfriskrivning

 

När det gäller material och information som omfattas av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till texter, bilder, synpunkter, recensioner, webbsidor eller länkar, ger DVDBlurayRipper ingen garanti för noggrannhet, fullständighet, tillräcklighet och tillförlitlighet för sådant material och innehåll trots sina försök att tillhandahålla korrekt material och information på webbplatsen. Allt material som laddas ner eller på annat sätt erhållits genom användning av webbplatsen sker efter eget gottfinnande och risk och du är ensam ansvarig för infektion i ditt datorsystem eller förlust av data som härrör från nedladdning av sådant material eller användning av webbplatsen . DVDBlurayRipper avsäger sig definitivt allt ansvar för misstag eller utelämnande av innehållet på webbplatsen och alla uttryckliga eller underförstådda garantier för material och information, inklusive men inte begränsat till garantier relaterade till äganderätt, brott mot tredje parts rättigheter, kvalitet och har inget datavirus. DVDBlurayRipper kan göra ändringar i webbplatsens innehåll när som helst utan någon anmälan. Besök webbplatsen för att få tillgång till aktuell information.

 

DVDBlurayRipper nämner de produkter eller lösningar som tillhandahålls av andra företag än DVDBlurayRipper på webbplatsen bara för att tillhandahålla relaterad information, och sådant omnämnande betyder inte DVDBlurayRipper erkännande eller rekommendation av sådana produkter eller lösningar.

 

2. Användning av programvara

 

All tillgänglig programvara som kan laddas ner eller användas från den här webbplatsen är upphovsrättsskyddat verk av DVDBlurayRipper. Användningen av programvaran är föremål för villkoren i licensavtalet, som följer med eller ingår i paketet med programvaran eller andra tillämpliga licensavtal som undertecknats av och mellan dig och DVDBlurayRipper (\ "Licensavtal\ "). Du måste läsa och acceptera alla villkor i ett sådant licensavtal innan du använder programvaran. All användning, reproduktion eller distribution av programvaran som inte är i enlighet med licensavtalet är implicit förbjuden.

 

Programvaran garanteras, om alls, endast enligt villkoren i licensavtalet. Med undantag för vad som krävs i licensavtalet, avstår DVDBlurayRipper från alla garantier och villkor med avseende på programvaran, inklusive alla underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, titel eller icke-intrång.

 

3. Återkoppling

 

Alla kommentarer eller material som skickas till DVDBlurayRipper, inklusive utan begränsning återkoppling, såsom frågor, kommentarer, förslag eller annan relaterad information angående programvaran, denna webbplats eller andra produkter, program eller tjänster från DVDBlurayRipper (\ "Feedback \"), ska vara anses vara icke-konfidentiellt. DVDBlurayRipper har ingen skyldighet av något slag med avseende på sådan återkoppling och ska vara fri att reproducera, använda, avslöja, visa, visa, omvandla, skapa härledda verk och distribuera återkopplingen till andra utan begränsning och ska vara fri att använda alla idéer, begrepp, kunskap eller tekniker som finns i sådan feedback för vilket som helst syfte, inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som innehåller sådan feedback.

 

4. Upphovsrätt

 

Allt material, produkter och tjänster som omfattas av webbplatsen ska skyddas av upphovsrättslagen. DVDBlurayRipper äger alla upphovsrättar om inte annat anges. Utan föregående skriftligt tillstånd från DVDBlurayRipper får inget innehåll på webbplatsen kopieras, distribueras, kopieras, spelas, länkas eller överföras med superlänkar eller användas för något annat kommersiellt syfte av någon person på något sätt, såvida inte annat laddas ner eller skrivs ut för icke-kommersiell och individuell användning. Alla logotyper, varumärken, sidhuvuden, bilder, stänkskärm och grafik som visas på denna webbplats är servicemärken och / eller DVD-kläder för DVDBlurayRipper. Med undantag av vad som uttryckligen är tillåtet häri, får inget av varumärket cirkuleras i någon form eller på något sätt av någon individ eller någon enhet.

 

5. Allmänt

 

DVDBlurayRipper kan ändra dessa villkor när som helst utan ytterligare meddelande och du bör besöka den här sidan då och då för att granska de senaste villkoren, eftersom villkoren utgör hela avtalet mellan dig och DVDBlurayRipper och är bindande för din användning av denna webbplats och ersätter tidigare avtal mellan dig och DVDBlurayRipper om din användning av denna webbplats. Om någon bestämmelse i Villkoren hålls ogiltig av någon lag, regel, ordning eller reglering från någon regering, ska sådan ogiltighet inte påverka verkställbarheten av andra bestämmelser i Villkoren. Genom att komma åt denna webbplats samtycker du till att försvara, skada och hålla DVDBlurayRipper, dess dotterbolag och deras tjänstemän, styrelseledamöter, agenter och anställda skadliga från och mot alla anspråk, förluster, skador, skulder, kostnader och utgifter, inklusive advokatarvode som härrör från eller är relaterat till ditt användarinnehåll, användning av webbplatsen eller brott mot någon av villkoren.

 

6. Kontaktinformation

 

Om du har några frågor angående dessa användarvillkor eller andra frågor, vänligen kontakta DVDBlurayRipper på sidan Kontakta oss på webbplatsen.