Οι Όροι Χρήσης θα ισχύουν για όλους τους χρήστες ή τα προγράμματα περιήγησης που έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. DVDBlurayRipper.Net ("DVDBlurayRipper") σας παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης και λήψης υλικού, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του λογισμικού, των αρχείων, των εικόνων ή των δελτίων τύπου, από τον Ιστότοπο αποκλειστικά για ατομική και μη εμπορική χρήση υπό τον όρο ότι διατηρείτε τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα ειδοποιήσεις που επισυνάπτονται στο πρωτότυπο υλικό ή αντίγραφα του υλικού. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση της λήψης για δημόσιες διανομές, εμπορικούς σκοπούς ή για άλλους σκοπούς οποιουδήποτε τύπου σε άλλους ιστότοπους, περιβάλλοντα υπολογιστών σε δίκτυο ή μέσα αεροπλάνου. Όλες οι εκδόσεις του υλικού στο Ο ιστότοπος προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε υλικού, η διάταξη και ο σχεδιασμός ιστοσελίδας ενδέχεται να παραβιάζει το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, το νόμο περί εμπορικών σημάτων ή άλλους σχετικούς νόμους. Όσον αφορά οποιαδήποτε συμπεριφορά παραβίασης των διατάξεων, το DVDBlurayRipper θα έχει δικαίωμα να λαμβάνει νομικά και δίκαια ένδικα μέσα .

 

1. Αποποίηση ευθυνών

 

Όσον αφορά το υλικό και τις πληροφορίες που καλύπτονται στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένων, εικόνων, απόψεων, κριτικών, ιστοσελίδων ή συνδέσμων, το DVDBlurayRipper δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια και αξιοπιστία τέτοιων υλικών και περιεχομένων παρά τις προσπάθειές της να παρέχει ακριβές υλικό και πληροφορίες στον Ιστότοπο. Οποιοδήποτε υλικό που έχει ληφθεί ή ληφθεί με άλλο τρόπο μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας γίνεται κατά τη διακριτική σας ευχέρεια και με δική σας ευθύνη και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε μόλυνση του συστήματος του υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη οποιουδήποτε τέτοιου υλικού ή τη χρήση της Ιστοσελίδας . Το DVDBlurayRipper αποποιείται σίγουρα οποιαδήποτε ευθύνη για λάθη ή παράλειψη του περιεχομένου στον Ιστότοπο και οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση για το υλικό και τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εγγυήσεων που σχετίζονται με την ιδιοκτησία, μη παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων, την ποιότητα και χωρίς ιό υπολογιστή. Το DVDBlurayRipper μπορεί να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του ιστότοπου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία ειδοποίηση, επισκεφθείτε τον ιστότοπο για πρόσβαση στις ενημερωμένες πληροφορίες.

 

Το DVDBlurayRipper αναφέρει τα προϊόντα ή τις λύσεις που παρέχονται από εταιρείες διαφορετικές από το DVDBlurayRipper στον Ιστότοπο μόνο για την παροχή σχετικών πληροφοριών και τέτοια αναφορά δεν σημαίνει αναγνώριση ή σύσταση DVDBlurayRipper τέτοιων προϊόντων ή λύσεων.

 

2. Χρήση λογισμικού

 

Οποιοδήποτε λογισμικό είναι διαθέσιμο για λήψη ή χρήση από αυτόν τον ιστότοπο αποτελεί έργο πνευματικής ιδιοκτησίας του DVDBlurayRipper Η χρήση του λογισμικού υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης άδειας χρήσης, η οποία συνοδεύει ή περιλαμβάνεται στο πακέτο του λογισμικού ή σε άλλες ισχύουσες συμφωνίες άδειας που έχουν υπογραφεί από εσάς και το DVDBlurayRipper (\ "Συμφωνία άδειας\ "). Πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχτείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Άδειας Χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε το λογισμικό. Απαγορεύεται σιωπηρά οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή ή διανομή του λογισμικού που δεν είναι σύμφωνη με τη Συμφωνία άδειας χρήσης.

 

Το λογισμικό είναι εγγυημένο, αν όχι, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας χρήσης. Εκτός από την εγγύηση της άδειας χρήσης, το DVDBlurayRipper αποποιείται όλες τις εγγυήσεις και τους όρους σχετικά με το λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων και προϋποθέσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου ή μη παράβασης.

 

3. Ανατροφοδότηση

 

Τυχόν σχόλια ή υλικά που αποστέλλονται στο DVDBlurayRipper, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό σχόλια, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις ή οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό, αυτόν τον ιστότοπο ή οποιαδήποτε άλλα προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες του DVDBlurayRipper (\ "Σχόλια \"), θα είναι θεωρείται μη εμπιστευτικό. Το DVDBlurayRipper δεν θα έχει καμία υποχρέωση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με αυτά τα Σχόλια και θα είναι ελεύθερο να αναπαράγει, να χρησιμοποιεί, να αποκαλύπτει, να εκθέτει, να εμφανίζει, να μεταμορφώνει, να δημιουργεί παράγωγα έργα και να διανέμει τα Σχόλια σε άλλους χωρίς περιορισμό και είναι ελεύθερο να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε αυτά τα Σχόλια για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ανάπτυξης, παραγωγής και εμπορίας προϊόντων που ενσωματώνουν τέτοια Σχόλια.

 

4. Δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων

 

Όλα τα υλικά, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που καλύπτονται στον ιστότοπο προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Το DVDBlurayRipper διαθέτει όλα τα πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του DVDBlurayRipper, οποιοδήποτε περιεχόμενο στον Ιστότοπο δεν αντιγράφεται, διανέμεται, φωτοαντιγραφείται, παίζεται, συνδέεται ή μεταδίδεται με υπερσυνδέσμους ή χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο εμπορικό σκοπό από οποιοδήποτε άτομο με οποιοδήποτε μέσο, ​​εκτός εάν ληφθεί ή εκτυπωθεί διαφορετικά για μη εμπορική και ατομική χρήση. Όλα τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα, οι κεφαλίδες σελίδων, οι εικόνες, η οθόνη splash και τα γραφικά που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σήματα υπηρεσίας ή / και εμπορικό φόρεμα του DVDBlurayRipper. Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά στο παρόν, κανένα από τα σήματα δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο από οποιοδήποτε άτομο ή οποιαδήποτε οντότητα.

 

5. Γενικά

 

Το DVDBlurayRipper μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και θα πρέπει να επισκέπτεστε αυτήν τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να αναθεωρήσετε τους πιο πρόσφατους Όρους, επειδή οι Όροι αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ εσάς και του DVDBlurayRipper και είναι δεσμευτικοί για τη χρήση αυτού του Ιστότοπου, αντικαθιστώντας οποιονδήποτε προηγούμενο συμφωνίες μεταξύ εσάς και του DVDBlurayRipper σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων θεωρείται άκυρη από οποιονδήποτε νόμο, κανόνα, εντολή ή κανονισμό οποιασδήποτε κυβέρνησης, αυτή η ακυρότητα δεν θα επηρεάσει την εκτελεστότητα οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων των Όρων. Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να κρατήσετε το DVDBlurayRipper, τους συνεργάτες του και τους αξιωματικούς, τους διευθυντές, τους πράκτορες και τους υπαλλήλους τους ακίνδυνους από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, απωλειών, ζημιών, υποχρεώσεων, δαπανών και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με το περιεχόμενο των χρηστών σας, τη χρήση του ιστότοπου ή την παραβίαση οποιουδήποτε από τους Όρους.

 

6. Στοιχεία επικοινωνίας

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους Χρήσης ή άλλες ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το DVDBlurayRipper στη σελίδα Επικοινωνία μαζί μας στον Ιστότοπο.